Bild av Gerd Altmann, på Pixabay

Vi har börjat från början med den stora smällen och hur planeten jorden fylldes med liv. Vi har också arbetat med livets utveckling i tidsordning!

Den här vecka läser vi om Homo sapiens och om människoarterna som fanns innan oss.

Undervisningen i SO ska behandla följande centrala innehåll:

Att leva i världen
I årskurs 1-3
Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i SO i slutet av årskurs 3

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Ögonblicksbilder från elevernas arbete: