Arbetet med att göra film med Stop motion-teknik är i full gång. Det handlar om att flytta bilder och fotografera för att på så sätt skapa rörelse. Eleverna har hittat på egna historier eller händelser som utspelar sig på forntiden. Manuset är färdigt och nu skapas det bilder och miljöer.

Klassrumsglimtar: