Vi har läst om hur människan flyttat in i norden, att man först samlade samt jagade sin föda och bodde i enklare tält för att långt, långt senare bosätta sig i större hus och bruka jorden.

Eleverna har tränat sin förmåga att läsa fakta texter och svara på frågor om texten, både muntligt och skriftligt. Eleverna har också skrivit faktatexter med hjälp av stödord.

Under arbetets gång försöker vi också att förstå tidsperioderna i kronologisk ordning. Det gör vi med hjälp av en tidslinje på klassrummens väggar.

Här kommer en del klassrumsglimtar:

Tidslinjen på väggen:


Läser, stryker under och svarar på frågor:

Gemensam läsning av vårt läromedel: