Tänk om det blev vår men att snön fortsatte att ligga kvar! Vi har lärt oss att så var det för 100 000 år sedan. Det är såklart istiden vi har arbetat med! Vi har lärt oss många nya ord och begrepp samt hur man kan se spår från isen i nutiden. Det har vi gjort genom att läsa faktatexter och svarat på frågor, tittat på film samt skrivit egna texter utifrån nyckelord.

Bild:  Bethany Legg

Undervisningen i SO ska behandla följande centrala innehåll:
Att leva i världen
I årskurs 1-3
Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i SO i slutet av årskurs 3
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.