Kategori: SO

Istiden

Tänk om det blev vår men att snön fortsatte att ligga kvar! Vi har lärt oss att så var det för 100 000 år sedan. Det är såklart istiden vi har arbetat med! Vi har lärt oss många nya ord och begrepp samt hur man kan se spår från isen i nutiden. Det har vi gjort genom att läsa faktatexter och svarat på frågor, tittat på film samt skrivit egna texter utifrån nyckelord.

Bild:  Bethany Legg

Undervisningen i SO ska behandla följande centrala innehåll:
Att leva i världen
I årskurs 1-3
Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i SO i slutet av årskurs 3
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Historieresan har börjat!

Bild av Gerd Altmann, på Pixabay

Vi har börjat från början med den stora smällen och hur planeten jorden fylldes med liv. Vi har också arbetat med livets utveckling i tidsordning!

Den här vecka läser vi om Homo sapiens och om människoarterna som fanns innan oss.

Undervisningen i SO ska behandla följande centrala innehåll:

Att leva i världen
I årskurs 1-3
Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i SO i slutet av årskurs 3

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Ögonblicksbilder från elevernas arbete:

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén