Vi rusar snabbt framåt i tiden, och är nu inne i bronsåldern. Vi har samtalat om kläder och smycken, makt och rikedom, hur man tillverkar och gjuter föremål, vilka nya redskap som används i jordbruket samt hällristningar.

Vi har läst gemensamt och enskilt, arbetat med läsförståelseövningar, lärt oss om bronsfilmen genom filmer, skrivit faktatexter samt målat hällristningar.

Ögonblicksbilder från klassrummet:

Vi läser och svarar på frågor

Skriver faktatexter utifrån stödord

 

Vi uppdaterar vår tidslinje

Föremål från bronstiden

Hällristningar