Månad: oktober 2017

Jägar- och bondestenåldern

Vi har läst om hur människan flyttat in i norden, att man först samlade samt jagade sin föda och bodde i enklare tält för att långt, långt senare bosätta sig i större hus och bruka jorden.

Eleverna har tränat sin förmåga att läsa fakta texter och svara på frågor om texten, både muntligt och skriftligt. Eleverna har också skrivit faktatexter med hjälp av stödord.

Under arbetets gång försöker vi också att förstå tidsperioderna i kronologisk ordning. Det gör vi med hjälp av en tidslinje på klassrummens väggar.

Här kommer en del klassrumsglimtar:

Tidslinjen på väggen:


Läser, stryker under och svarar på frågor:

Gemensam läsning av vårt läromedel:

Istiden

Tänk om det blev vår men att snön fortsatte att ligga kvar! Vi har lärt oss att så var det för 100 000 år sedan. Det är såklart istiden vi har arbetat med! Vi har lärt oss många nya ord och begrepp samt hur man kan se spår från isen i nutiden. Det har vi gjort genom att läsa faktatexter och svarat på frågor, tittat på film samt skrivit egna texter utifrån nyckelord.

Bild:  Bethany Legg

Undervisningen i SO ska behandla följande centrala innehåll:
Att leva i världen
I årskurs 1-3
Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i SO i slutet av årskurs 3
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén