Premiär för filmer om forntiden!

Terminen har nått sitt slut och det har även arbetet med forntiden. Arbetet med forntiden har avslutats med ett praktiskt arbete där eleverna fått möjlighet att använda samt visa sina kunskaper om forntiden. Resultatet blev tio kortfilmer från de olika tidåldrarna under forntiden. Du kan nu avnjuta filmerna här på bloggen:

Filmer från jägarstenåldern:

Filmer från bondestenåldern:

Filmer från bronsåldern:

Filmer från järnåldern:

Tecknad film

Arbetet med att göra film med Stop motion-teknik är i full gång. Det handlar om att flytta bilder och fotografera för att på så sätt skapa rörelse. Eleverna har hittat på egna historier eller händelser som utspelar sig på forntiden. Manuset är färdigt och nu skapas det bilder och miljöer.

Klassrumsglimtar:

Bronsåldern

Vi rusar snabbt framåt i tiden, och är nu inne i bronsåldern. Vi har samtalat om kläder och smycken, makt och rikedom, hur man tillverkar och gjuter föremål, vilka nya redskap som används i jordbruket samt hällristningar.

Vi har läst gemensamt och enskilt, arbetat med läsförståelseövningar, lärt oss om bronsfilmen genom filmer, skrivit faktatexter samt målat hällristningar.

Ögonblicksbilder från klassrummet:

Vi läser och svarar på frågor

Skriver faktatexter utifrån stödord

 

Vi uppdaterar vår tidslinje

Föremål från bronstiden

Hällristningar

   

Jägar- och bondestenåldern

Vi har läst om hur människan flyttat in i norden, att man först samlade samt jagade sin föda och bodde i enklare tält för att långt, långt senare bosätta sig i större hus och bruka jorden.

Eleverna har tränat sin förmåga att läsa fakta texter och svara på frågor om texten, både muntligt och skriftligt. Eleverna har också skrivit faktatexter med hjälp av stödord.

Under arbetets gång försöker vi också att förstå tidsperioderna i kronologisk ordning. Det gör vi med hjälp av en tidslinje på klassrummens väggar.

Här kommer en del klassrumsglimtar:

Tidslinjen på väggen:


Läser, stryker under och svarar på frågor:

Gemensam läsning av vårt läromedel:

Istiden

Tänk om det blev vår men att snön fortsatte att ligga kvar! Vi har lärt oss att så var det för 100 000 år sedan. Det är såklart istiden vi har arbetat med! Vi har lärt oss många nya ord och begrepp samt hur man kan se spår från isen i nutiden. Det har vi gjort genom att läsa faktatexter och svarat på frågor, tittat på film samt skrivit egna texter utifrån nyckelord.

Bild:  Bethany Legg

Undervisningen i SO ska behandla följande centrala innehåll:
Att leva i världen
I årskurs 1-3
Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i SO i slutet av årskurs 3
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Historieresan har börjat!

Bild av Gerd Altmann, på Pixabay

Vi har börjat från början med den stora smällen och hur planeten jorden fylldes med liv. Vi har också arbetat med livets utveckling i tidsordning!

Den här vecka läser vi om Homo sapiens och om människoarterna som fanns innan oss.

Undervisningen i SO ska behandla följande centrala innehåll:

Att leva i världen
I årskurs 1-3
Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i SO i slutet av årskurs 3

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Ögonblicksbilder från elevernas arbete:

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén